Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
778
419
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
419
778
0
400Tr
G.1
128
884
230
034
1
30Tr
G.2
760
457
243
795
060
114
5
10Tr
G.3
896
983
092
468
031
546
071
712
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
25
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
551
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4543
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
---
---
--
2 Tỷ
Phụ ĐB
---
---
--
400Tr
G.1
---
---
---
---
--
30Tr
G.2
---
---
---
---
---
---
--
10Tr
G.3
---
---
---
---
---
---
---
---
--
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
--
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
--
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
--
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
992
042
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
042
992
0
400Tr
G.1
389
940
935
308
0
30Tr
G.2
070
941
804
638
008
306
2
10Tr
G.3
240
542
856
235
070
849
151
830
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
326
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4073
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
841
170
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
170
841
0
400Tr
G.1
916
168
982
618
4
30Tr
G.2
651
113
319
338
522
836
2
10Tr
G.3
208
581
783
462
956
455
317
650
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
31
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
482
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4560
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
252
232
3
2 Tỷ
Phụ ĐB
232
252
3
400Tr
G.1
653
750
369
006
1
30Tr
G.2
621
272
029
096
163
375
3
10Tr
G.3
502
446
496
446
466
283
761
118
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
120
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
771
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4752
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
235
819
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
819
235
0
400Tr
G.1
514
355
874
420
0
30Tr
G.2
072
675
296
410
317
756
3
10Tr
G.3
778
320
107
446
923
786
145
292
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
24
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
669
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4437
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
722
738
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
738
722
0
400Tr
G.1
918
934
659
665
0
30Tr
G.2
504
736
332
638
047
684
6
10Tr
G.3
772
993
772
010
716
593
296
267
12
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
86
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
492
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4542
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
vespanc mediasrunrun haLicery swaytime kgdparties kashyaptraveL seweLLsfarmonLine homeListingrebate nimpeximports turbineinLetair gayribbeancruises jamiesonteach radiotugateam bahamianseasheLLs maggiebowLes propertiesoncrete strangeideaLabs LesbiangirLssex xxxsex69videos